Stadtentwässerung Dresden GmbH

Każdy z 565.000 mieszkańców Drezna zużywa średnio 95 litrów wody dziennie, zamieniając ją w ścieki. Ponadto do drezdeńskiej sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1.100 zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Wszyscy razem przyczyniają się do tego, że podczas bezdeszczowej pogody dziennie wpływa do oczyszczalni Drezno-Kaditz średnio 120.000 m³ ścieków.

Dochodzi do tego woda opadowa, która podczas deszczu spływa z powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych - a więc z dachów i ulic - i wpada do kanalizacji. Wszystkie te ścieki należy zebrać, odprowadzić, w razie potrzeby oczyścić i z powrotem wprowadzić do naturalnego obiegu wody.

Zadania

Na zlecenie stolicy Saksonii Drezna Stadtentwässerung Dresden GmbH pełni obowiązki odprowadzania i oczyszczania ścieków. Należą do nich przede wszystkim:

  • zbieranie i odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych i produkcyjnych do oczyszczalni
  • zbieranie i oczyszczanie wód opadowych
  • wywóz płynnych nieczystości z bezodpływowych zbiorników na ścieki
  • oczyszczanie ścieków w oczyszczalni
  • wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód naturalnych
  • utylizowanie i/lub ponowne zużytkowanie pozostałości z oczyszczania ścieków jak skratki, piasek z piaskowników, osad
  • rozbudowa, utrzymanie i remonty sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
  • utrzymanie wód drugiego stopnia (wg. niemieckiego prawa wodnego)
  • nadzór nad oczyszczalniami oraz ściekami wprowadzanymi przez zakłady przemysłowe i produkcyjne

Najważniejsze obiekty techniczne

ok. 1.820 km sieci kanalizacyjnej, centralna oczyszczalnia ścieków
Drezno-Kaditz obsługująca 670.000 RLM oraz 1 lokalna oczyszczalnia ścieków

Personel w 2022 r.

426 zatrudnionych

Ilość ścieków w 2022 r.

53 mln m³

Inwestycje w latach 1990-2022

sieć kanalizacyjna: 483 mln euro; oczyszczalnie ścieków: 336 mln euro

Obrót roczny w 2022 r.

98 mln euro

Majątek trwały w 2022 r.

591 mln euro