Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w pigułce

Informacje ogólne

Poniższe informacje, dają prosty ogląd tego, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, podczas gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe stanowią wszelkie dane, które identyfikują Państwa personalnie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych na naszej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej, odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w stopce strony.

Jak zbieramy Państwa dane?

Pozyskiwanie Państwa danych osobowych, następuje poprzez udzielenie nam przez Państwa informacji. Może dotyczyć to danych, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane pozyskiwane są automatycznie przez nasze systemy IT, podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona, w celu zagwarantowania bezawaryjnego użytkowania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowań w sieci.

Jakie mają Państwo prawo do danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mogą Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w jakiejkolwiek innej kwestii, mogą się Państwo z nami skontaktować, w dowolnym momencie, na podany w stopce adres. Poza tym mają Państwo również prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego. Posiadają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie ?Prawo do ograniczenia przetwarzania danych?.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy przedmiotowych stron internetowych, podchodzą bardzo poważnie do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych, jak i zapisami Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są na niej różne dane osobowe. Dane osobowe to dane identyfikujące Państwa personalnie. Przedmiotowe Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu ma to miejsce.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji za pomocą e-maila) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich, nie jest możliwa.

Informacja dotycząca odpowiedzialnego podmiotu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na przedmiotowej stronie internetowej jest:

GELSENWASSER Polska GmbH
Adres:
Scharfenberger Straße 152 01139 Drezno
Telefax: 0351-822 1927
Telefon: 0351-822 1924
Adres email: jacek.dziubek@gelsenwasser.pl

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy email itp.)

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu prosimy o przekazanie do nas informacji w dowolnej formie. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do chwili odwołania.

Prawo do sprzeciwu odnoście gromadzenia danych w szczególnych przypadkach przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 e lub f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w dowolnym momencie oraz z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, zawarta jest w przedmiotowym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że wykażemy uzasadnione podstawy do przetwarzania, przewyższające Państwa interesy, prawa lub jeśli przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (odwołanie na podstawie Art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, wówczas mają Państwo prawo, wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby tego typu reklamy; powyższe dotyczy również profilowania, o ile jest on związany z tego typu reklamą. Jeśli się Państwo temu sprzeciwiają, wówczas Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (odwołanie według art. 21 ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego

W przypadku naruszenia Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dana osoba ma prawo odwołania się do jednego z organów nadzorujących, w szczególności w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi zostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwej dla nas instytucji nadzoru, którą jest:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle(at)ldi.nrw.de

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do przekazania Państwa danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, dla siebie lub na rzecz osób trzecich w formacie standardowym lub przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to jedynie, jeżeli będzie to wykonalne technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Powyższa strona, wykorzystuje szyfrowania SSL lub TLS, ze względów bezpieczeństwa oraz do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony,. Połączenie szyfrowane mogą Państwo rozpoznać przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z ?http://? na ?https://? oraz ikonę blokady na pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie i korygowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w dowolnym momencie prawo do bezpłatnej informacji, w zakresie Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby również prawo do korekty, blokowania lub usuwania tych danych.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym czasie na podany w stopce adres.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym czasie, na podany w stopce adres. Prawo do ograniczania przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność Państwa danych osobowych przez nas zgromadzonych, potrzebujemy z reguły czasu w celu ich weryfikacji. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych miało/ma miejsce niezgodnie z prawem, wówczas mogą Państwo zażądać zamiast usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Jeśli nie będziemy korzystać z Państwa danych osobowych, a Państwo potrzebują je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, wówczas mają Państwo prawo, zamiast usunięcia Państwa danych osobowych, do zażądania ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli składają Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wówczas musi zostać zachowana równowaga, pomiędzy Państwa interesem, a naszym. Dopóki nie jest jasne, które interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, wówczas dane te mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w interesie publicznym Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują na Państwa komputerze jakichkolwiek szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą także uatrakcyjnieniu naszej oferty, podniesieniu jej atrakcyjności, a w efekcie stworzenia jej jeszcze bardziej przyjazną i bezpieczną dla użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które trafiają do komputerze użytkownika i gromadzone są w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies stanowią tzw. sesyjne pliki cookies. Są one kasowane automatycznie po Państwa wizycie na naszej stronie. Pozostałe zapisywane są na Państwa urządzeniu i pozostają tam dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam, ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki, podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i tylko w indywidualnych przypadkach wyrażać zgodę na akceptację tych plików, w określonych przypadkach lub ogólnie wykluczyć, jak też aktywować automatyczne kasowanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub dostarczenia określonych i pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego) pliki cookies, są zapisywane na postawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, w celu niezakłóconego technicznie i optymalnego świadczenia swoich usług. Jeśli inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Serwer - pliki rejestratora

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach rejestratora serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera dostępu
  • czas żądania serwera oraz adres IP

Połączenie tych danych z innymi danymi źródłowymi nie ma miejsca.

Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes, w technicznie bezawaryjnej prezentacji i optymalizacji strony ? w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy użyciu eRecht24. https://www.e-recht24.de i przetłumaczona na język polski.