INSTAL WARSZAWA S.A.

INSTAL jest jedną z największych firm budowlano-instalacyjnych w Polsce, istniejącą na rynku od 70 lat. Firma specjalizuje się w realizacji projektów przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków) i gospodarki odpadami, ale także w odniesieniu do ciepłownictwa, chłodnictwa i instalacji przemysłowych. Jej klientami są głównie przedsiębiorstwa komunalne.

INSTAL jest również spółką - matką dla nowo powstającej Grupy INSTAL. INSTAL wraz ze swoimi czterema spółkami zależnymi Aqua Seen, Energochem, Ekomvo i BPBK oferuje przede wszystkim kompleksowe usługi w zakresie planowania, budowy, a następnie utrzymania i serwisu komunalnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.