GELSENWASSER AG

Spółka GELSENWASSER, która została powołana do życia w Zagłębiu Rury w roku 1887, w celu zaopatrywania w wodę zakładów przemysłu górniczo-hutniczego oraz mieszkańców regionu, jest dziś wszechstronną firmą infrastrukturalną, która prowadzi działalność w zakresie dostaw wody, odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej i gazu, zdecentralizowanego wytwarzania energii i sieci cyfrowych. Gelsenwasser świadczy różnorodne usługi. Sprzedaż energii elektrycznej, gazu i ciepła stanowi niezależny dział.

Klientami GELSENWASSER są gospodarstwa domowe, gminy, dostawcy mediów oraz zakłady przemysłowe. Spółka GELSENWASSER działa na terenie ponad 70 miast i gmin dostarczając wodę i energię oraz odprowadzając ścieki. Ponadto firma współpracuje z 30 przedsiębiorstwami, które dostarczają swoim klientom wodę pitną lub gaz ziemny.

GELSENWASSER AG jest spółką giełdową z siedzibą w Gelsenkirchen. Spółka jest w 92,93% własnością Wasser und Gas Westfalen GmbH, wspólnego przedsięwzięcia Dortmund Stadtwerke AG i Stadtwerke Bochum GmbH.

Obrót roczny 202213.366,5 mln euro
Zatrudnienie 20221.671 zatrudnionych
Obrót roczny zaopatrzenie w wodę 2022 238,7 mln euro
Ilość wody 2022 227,8 mln m³
Obrót roczny ścieki 2022 10,3 mln euro
Ilość ścieków 2022 5,8 mln m³
Obrót roczny gaz ziemny 2022 9.709,8 mln euro
Sprzedaż gazu ziemnego 2022 78.906 mln kWh
Obrót roczny energia elektryczna 2022 3.254,0 mln euro
Sprzedaż energii elektrycznej 2022 12.533 mln kWh