Przykładowe formy współpracy

Celem działania Spółki jest wsparcie Podmiotów, zarówno Gmin jak i Przedsiębiorstw, w prowadzeniu działalności wodociągowej oraz działalności kanalizacyjnej. Podstawową korzyścią takiej współpracy w długoletniej perspektywie jest wzrost jakości świadczonych usług przy optymalnym poziomie kosztów.

Stosowane modele współpracy mogą przybierać różne formy i są dostosowane do potrzeb naszych Partnerów, tj. Gmin oraz Przedsiębiorstw.

Dalej zaprezentowane zostaną przykładowe modele, które zarysowują jak może wyglądać współpraca Gmin z GELSENWASSER Polska. Możliwe są także modele mieszane, które łączą w sobie elementy np. z dwóch podanych powyżej form współpracy.

Wybór modelu współpracy w zależności od sytuacji technicznej, ekonomicznej i prawnej będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb Partnerów samorządowych.

GELSENWASSER Polska jest otwarte na wszelkie propozycje indywidualnych formy współpracy, gwarantujące rozwój i nowe inwestycje, pozwalające przede wszystkim na jeszcze lepszą realizację zadania własnego Gminy, jakim jest dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

PRZYKŁADOWE FORMY WSPÓŁPRACY:

  • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
  • MODEL OPERATORSKI
  • UMOWA KONCESYJNA