PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)

Wiele firm wodociągowo ? kanalizacyjnych działa dziś w formie spółek prawa handlowego, głównie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których właścicielami są Gminy.

Znalezienie właściwego Partnera, który obejmie część udziałów w Spółce, ma wiele zalet. Gmina ze sprzedaży udziałów zyskuje jednorazowo środki na inwestycje, a dzięki udziałom w Spółce wodociągowo ? kanalizacyjnej nie traci wpływu na decyzje dotyczące jej działalności. Powierzenie prowadzenia Spółki GELSENWASSER Polska daje pewność, iż wprowadzona wiedza techniczna i technologiczna oraz sposób zarządzania wpłyną na wzrost jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz pozwolą tak zoptymalizować ponoszone koszty, aby ceny usług nie obciążały zbytnio gospodarstw domowych.

Korzyści dla Gminy:

  • Gmina jednorazowo zyskuje środki ze sprzedaży udziałów;
  • Gmina jako jeden z właścicieli Spółki ma wpływ na jej decyzje;
  • Gmina dzięki wiedzy i doświadczeniu GELSENWASSER Polska ma gwarancję rozwoju Spółki;
  • Gmina ma wpływ na ekonomicznie kształtowane ceny świadczonych usług.