Technologia

Prosta realizacja

W przeciwieństwie do tradycyjnych symulacji, wymagających pracochłonnego kalibrowania modeli komputerowych z wykorzystaniem kosztownego oprogramowania pomiarowego, program ZAKEN bazuje wyłącznie na standardowych danych generowanych przez monitoring oczyszczalni ścieków.

Opiera się przede wszystkim na dużym doświadczeniu naszych specjalistów, dzięki czemu w wielu wypadkach można korzystać ze standardowych zestawów parametrów. Należą do nich przykładowo dziennik eksploatacyjny, wymiary zbiorników i parametry techniczne agregatów. Tymi danymi dysponuje każda oczyszczalnia.

Projektowanie modelu odbywa się na miejscu z udziałem pracowników oczyszczalni. Dane eksploatacyjne wprowadzane są do modelu przez doświadczonych pracowników. Następnie model podlega kalibracji przy współudziale pracowników oczyszczalni. Po dokładnym odtworzeniu stanu rzeczywistego oczyszczalni i uzyskaniu zgodności wyników obliczeń modelowych z wartościami rzeczywistymi (porównanie modelowe) można rozpocząć analizę wariantów.

Zintegrowana analiza energetyczna

Równolegle do symulacji technologiczno-procesowej przeprowadza się analizę energetyczną. W tym celu stan rzeczywisty odtwarza się na miejscu wspólnie z operatorami w formie wykazu agregatów z wszystkimi parametrami technicznymi odbiorników energii. Urządzenia, w przypadku których zużycie energii zależy od wielkości dynamicznych (np. dmuchawy, pompy) są również odtwarzane dynamicznie. To oznacza zwielokrotnienie przydatności działań optymalizacyjnych. Jednocześnie oblicza się wartości optymalne dla poszczególnych agregatów, które w ujęciu całościowym składają się na wartość optymalną danej oczyszczalni.

Zestawienie energii i technologii procesowej w jednym modelu

Taki skalibrowany model pozwala w dalszej kolejności optymalnie dopasować technologie procesowe do odtworzonej oczyszczalni ścieków i w ten sposób przeanalizować możliwe wpływy na stabilność eksploatacyjną, bilans energetyczny i parametry na odpływie. Wraz z dynamiczną kalkulacją na podstawie parametrów eksploatacyjnych można szybko i bardzo precyzyjnie sporządzić prognozę zmian. Dzięki ZAK można wyjaśnić wiele praktycznych kwestii.

Dokumentacja z zalecanymi działaniami

Sporządzona przez nas dokumentacja zawiera wszystkie istotne punkty analizy, jak również konkretne zalecenia dla operatora dotyczące sposobu zastosowania wyników badań przez pracowników w praktyce. Zalecenia technologiczno-procesowe i energetyczne opracowujemy również w ujęciu ekonomicznym. W razie potrzeby służymy także fachowym doradztwem (np. prezentacje, realizacje).