06.06.2017

Spotkanie branżowe Kancelarji Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Opalenicu w czerwcu 2017 r.

Kategoria: Aktualnosci

Gelsenwasser Polska GmbH uczestniczy w spotkaniach branżowych organizowanych przez podmioty i instytucje związane z firmami wodociągowo - kanalizacyjnymi. W czerwcu br. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. zorganizowała spotkanie, w którym udział wzięli członkowie zarządów spółek wodociągowo - kanalizacyjnych jak również wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Konferencja ta była okazją do wielu ciekawych merytorycznych dyskusji. Rozmowy dotyczyły zarówno bieżących problemów, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, jak i przyszłych zmian związanych chociażby z planowaną zmianą prawa. Pani Małgorzata Hawro, nasz współpracownik, brała udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym konstruowania taryf oraz planowanych zmian w funkcjonowaniu regulatora rynku wodociągowo kanalizacyjnego.