ZAKEN

Co oznacza ZAKEN

ZAKEN oznacza "efektywną czasowo analizę oczyszczalni ścieków ze zintegrowaną analizą energetyczną".

Proces

ZAKEN pozwala odtworzyć w jednym modelu obliczeniowym wszystkie najważniejsze procesy oczyszczania ścieków i ocenić ich wydajność energetyczną.

Cele & wyniki

Warianty proceduralne oraz istniejące zapotrzebowanie energetyczne prezentowane są w zintegrowany sposób.

Badania naukowe i rozwój

ZAKEN stworzyły przedsiębiorstwa z branży oczyszczania ścieków we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Pytania, na które odpowiada ZAKEN

  • Jaki wpływ ma zmniejszenie współczynnika recyrkulacji na zużycie energii i stężenie azotu na odpływie?
  • W jaki sposób zmienia się stężenie amoniaku, zużycie energii i produkcja biogazu w beztlenowej stabilizacji osadu w zależności od ustawionego wieku osadu?
  • Jakie wielkości dmuchaw są najbardziej ekonomiczne?
  • Jak zmieniają się parametry na odpływie po uruchomieniu odwadniania stacjonarnego?
  • Z jakimi regulacjami, przy zastosowaniu telemetrii, można optymalnie zaprojektować pracę oczyszczalni?
  • Czy w przypadku niedociążenia wyłączenie z eksploatacji pojedynczej linii oczyszczania jest uzasadnione energetycznie i technologicznie?
  • W jaki sposób można lepiej wykorzystać potencjał biologicznej eliminacji fosforu?
  • Jak zmiana warunków na dopływie oddziałuje na zdolność przerobową oczyszczalni ścieków?
  • I wiele innych kwestii ...