O nas

W ramach zaangażowania Grupy GELSENWASSER na rynku międzynarodowym, w roku 2012 została utworzona spółka GELSENWASSER Polska GmbH, której działalność koncentruje się wokół polskiego rynku zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i dostaw energii.

Oferuje ona partnerom gminnym indywidualne modele współpracy i usługi elastycznie dopasowane do miejscowych wymogów. Oferta obejmuje zarówno nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będących własnością gmin, jak i partnerstwo publiczno-prawne na bazie umów koncesyjnych, a także modele kierowania przedsiębiorstwem i poszczególne usługi.

W ramach współpracy gminy zachowują swój wpływ na obszary użyteczności publicznej, a przy tym mogą się dzielić odpowiedzialnością za jakość usług oraz ryzykiem z doświadczonym partnerem. Ponadto spółki i partnerzy zyskują dostęp do najnowszych technologii i łatwiej jest im pozyskać środki na finansowanie planowanych inwestycji.