Produkty/usługi

Oprócz rozbudowanych pod względem wachlarza usług rodzajów współpracy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, firma Gelsenwasser Polska GmbH oferuje również pojedyncze rozwiązania w formie produktów i usług.